Klimatforskare hade fel – skyller på datorer

KlimatförändringarLäckta IPCC-dokument visar att ledande klimatforskare har överdrivit koldioxidens påverkan på Jordens temperatur. Detta rapporterar brittiska Daily Mail den 14 september 2013. I själva verket är temperaturökningarna bara en fjärdedel av vad klimatpanelen tidigare hävdat. Felet skyller de ledande klimatforskarna på datorerna som har räknat fel. En dator räknar inte fel. Det finns alltid en människa som säger till vilka värden datorn ska räkna på. Datorer tar inga egna initiativ och får inte för sig att räkna på andra data än de som en människa matat in.

Att ett ansett FN-organ har undanhållit detta verkar dock inte ge något genomslag i svenska medier. I söndagens Agenda i SVT intervjuades IPCC:s chef, Rajendra Pachauri, utan att en enda fråga om dessa felaktiga beräkningar ställdes. Programmet med intervjun sändes nio dagar efter det att Daily Mail skrev artikeln. Rajendra Pachauri pratar i intervjun om andra fördelar med omställning än att enbart rädda klimatet. Han tar upp den ekonomiska krisen och arbetslöshet, och att detta kan lösas genom insatser mot klimatförändringar. Det är ju inget annat än att säga att man ska investera sig ur ekonomiska kriser. Det kan man dock göra genom att staten finansierar nya stora byggprojekt som inte har något med klimatet att göra. För mig låter detta som att ytterligare visa på fördelar med att jobba mot klimatförändringar. Han använder argument som människor direkt kan associera till, men som inte direkt berör till klimatet – nämligen arbetslöshet och dålig ekonomi. Det är lite Bagdad Bob över hur Rajendra Pachauri uttrycker sig om att tidigare och kommande rapporter från IPCC allt tydligare visar att det är människan som är boven bakom den ”skenande växthuseffekten”.

Bagdad Bob var Saddam Husseins propagandaminister som envetet hävdade att Iraks styrkor stod emot den amerikanska invasionen – till och med när det hördes explosioner utanför tv-studion han sände ifrån.

Jag hittar inte heller någon artikel om detta i de stora svenska tidningarna. VLT har ett debattinlägg från den 21 september och Fria Tider har en artikel från den 16 september. Jan Helin och Thomas Mattson verkar inte ha beordrat ut sina soldater för att undersöka den här läckan.

Påståenden och utfall:

  • Den globala temperaturen skulle stiga. Det har den inte gjort på 17 år.
  • Havsisen i Arktis skulle vara borta sommaren 2013. Den är 60 procent större än i fjol.
  • Havsnivån skulle stiga dramatiskt. Det har den inte gjort.
  • Antalet orkaner och deras styrka skulle öka. De har minskat.
  • Öknarna skulle breda ut sig. De har blivit grönare.

Mer läsvärt om detta avslöjande:

Klimatupplysningen.se
The Wall Street Journal
The Telegraph

Miljövinst eller pengavinst?

Med en hög skatt på bensin vill politiker minska svenskarnas bilåkande. Sedan tidigt 80-tal har miljön på olika sätt använts som argument för en hög skatt på detta viktiga drivmedel. Då, under 80-talet, var det försurade skogar som gjorde att politikerna kände sig tvungna att höja skatten för att minska bilåkandet. Allteftersom katalysatorer blev allt vanligare minskade utsläppen av skogförsurande ämnen och tungmetaller. Då kunde man väl förvänta sig att skatten skulle sänkas eftersom miljöskadan minskade?

Nejdå, politikerna hade redan vant sig vid de extra skattekronorna och var nu tvungna att hitta en annan trovärdig anledning till bibehållen eller höjd skatt på bensin. Lösningen på deras problem kom i början av 2000-talet då FN:s klimatpanel utsåg koldioxid till den värsta gasen som någonsin existerat. Som tur var, för politikerna, är detta en gas som produceras bl.a. vid förbränning av bensin. Nu kunde man tåga vidare och till och med höja skatten på bensin med motovieringen att det behövs för att rädda Jorden från undergång.

Med ett bensinpris på 15 kr per liter går 8,65 kr oavkortat till statens kassakista. Utan skatt är bensinpriset 6,35 kr. På detta läggs sedan en särskild bensinskatt och miljöskatt. Därefter lägger man på en 25-procentig moms. Vi betalar m.a.o. skatt på skatt när det kommer till bensin. Använd Jets bensinskattekalkylator

På sajten bensinskatteuppror.se hittar du mycket information om varför bensinpriset är som det är.

Alliansen får förnyat förtroende

Jag tycker det är mycket trevligt att den borgerliga alliansen fått förnyat förtroende. De har dessuton utökat avståndet till de rödgröna. Det är dock tråkigt att de inte fått egen majoritet och att Sverigedemokraterna har blivit vågmästare. Nu återstår att se om Miljöpartiet vill vara stödparti till Alliansen, något jag tycker är oroväckande men kanske nödvändigt. Vi får helt enkelt vänta och se hur den nya regeringen ser ut.

Det som är skrämmande (förutom SD) är att Miljöpartiet växer ganska kraftigt. Ett parti vars stora fråga är den s.k. ”klimatkrisen”. De vill göra gigantiska investeringar i ”klimatsmarta” lösningar trots att frågan om koldioxiden långtifrån är utredd. Det visar att samma rädsla som SD spelar på även funkar för Miljöpartiet, även om hotet kommer från ett annat håll. De vill driva igenom en energiväxling från fossila bränslen till eldriven kollektivtrafik med klimatet som den stora anledningen, och att oljan kommer ta slut som underordnad (och mer realistisk) anledning. Frågan är bara hur länge oljan räcker. Vissa bedömninger pekar på att det finns mycket mer olja än vad man tidigare trott och mycket tyder på att Peak Oil kommer inträffa om något eller några decennier. Peak Oil inträffar när produktionen är som störst och därefter börjar sjunka till följd av minskande reserver.

Miljöpartiet tar sig friheten

Som det kanske framgått av tidigare inlägg här på bloggen så är jag inget stort fan av Miljöpartiet. Nu har de tagit sig friheten att använda Kravs logga på en valaffisch. Dessutom sa en en företrädare för MP (som jag glömt namnet på) i SR Ekot att det väl inte var så farligt, eller något i den stilen. Det visar väl tydligt hur det partiet ser på sig själva. De tycker nog att de är godheten själva och att Krav borde känna sig stolta över att förknippas med dessa gröna frälsare som ska rädda mänskligheten.

De glömmer dock att Krav är en politiskt oberoende ekonomisk förening. Hur mycket de än må sympatisera med MP i olika frågor så får det inte se ut som att de stöttar detta enskilda parti.

MP:s företrädare (han som uttalade sig i Ekot) tyckte att man skulle lösa detta på ett vuxet sätt istället för att kalla in jurister i ärendet. De kanske skulle tänkt på att vara lite vuxna från första början i så fall, och snällt be om ett samarbete på valaffischer. En förfrågan som de såklart ändå skulle få ett tydligt nej på.

Krav är en organisation som jag inte har några problem med. Jag tycker det är bra att man jobbar för ett bättre jordbruk och en bättre djurhållning. Det är nog främst det sistnämnda jag gillar med dem, utan att bli någon djurens rätt-aktivist såklart. Dem idioterna kan vi nödslakta på en gång. Bara för att jag inte tror på ett mänskligt skapat klimathot, så betyder det inte att jag skiter totalt i miljön.

Glaciären smälter!

Hittade ett gammalt utkast som kan vara värt lite publicitet. Det handlar om vulkanutbrottet som bildade den omtalade ”vulkanaskan”, senare benämnt ”askmolnet”.

Denna gång larmet kom var det dock inte den globala uppvärmningen (eller mänskligheten) som blev syndabock. Vulkanutbrottet på Island under söndagen inträffade i en glaciär. Den heta lavan gör att glaciären smälter och man befarar att områden kommer drabbas av översvämningar. Miljöpartiet som vanligtvis tjatar om de hotade glaciärerna är förvånansvärt tysta, men det är klart, något som är naturligt kan ju inte vara skadligt. Så resonerar ju haschtomtarna också, och de har väl rätt?

Jag har diskuterat vulkanernas påverkan på miljön här tidigare.  För att fräscha upp minnet kan jag meddela att Etna i Italien varje år gasar ut dessa enorma mängder av olika ämnen, trots att det inte sker några utbrott. Hur betydelsefulla är då människans utsläpp egentligen?

13 miljoner ton koldioxid
1,5 miljoner ton svaveldioxid
100 000 ton svavelväte
110 000 ton klorväte
5 500 ton fluorväte
Och en hel del annat som målarfärg inte får innehålla…

De rödgrönas tolkning av statistik

För en gång skull valde jag att knappa in aftonbladet.se i webbläsaren för att uppdatera mig lite om läget  i Sverige och världen. Vanligtvis sker detta informationsintag med hjälp av TV-nyheter och lokaltidning. Jag hittade en intressant artikel om att den ”rödgröna oppositionen” har lite problem att tolka och förmedla statistik. De har antagligen kompetent folk som kan förklara siffrorna för dem, men vad hjälper det när man till varje pris måste hitta brister hos den nuvarande regeringen?

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver de (M. Sahlin,  P. Eriksson, M. Wetterstrand och L. Ohly) att det har försvunnit 25 000 tjänster inom den offentliga sektorn mellan 2008 och 2009. De uttrycker sig till och med med orden ”den gemensamma välfärden”, antagligen för att poängtera att DU har fallit offer för sämre service.

De rödgröna hänvisar till Statistiska centralbyråns arbetskrafts-undersökningar för fjärde kvartalet 2008, och jämför sedan denna med motsvarande undersökning för 2009. Statistiken visar visserligen att antalet kommunanställda minskade med ungefär 30 000 personer mellan 2008 och 2009. Av dessa var runt 16 000 fasta tjänster.

Statistiska Centralbyråns statistiker säger dock att det är svårt att dra slutsatsen att de tjänsterna faktiskt har försvunnit från välfärdssystemet. Detta eftersom siffrorna inte tar hänsyn till om tjänsterna flyttats till privat sektor. Precis detta visar annan statistik från SCB, många av jobben har alltså flyttats till privata arbetsgivare inom vård, skola och omsorg. Mellan 2008 och 2009 ökade kommunernas och landstingens upphandlingar av privata välfärdstjänster med 9 miljarder kronor. Detta uppskattar SCB täcker ca: 13 000 tjänster, som därmed finns kvar inom välfärdssektorn. Statistik från SCB visar också att antalet tjänster inom de privata välfärdsföretagen stadigt har ökat från 129 997 anställda 2006 till 160 862 anställda 2009.

En annan faktor de rödgröna, enligt SCB och SKL, inte tar hänsyn till är att antalet sjukskrivningar minskade inom offentlig sektor mellan 2008 och 2009. Det innebär att många av de jobb som de rödgröna räknar som ”försvunna” utgörs av tillfälliga anställningar. I takt med att de sjukskrivna återkommer till sina arbetsplatser kan man anta att de jobben ändå skulle ha försvunnit.

Det är passande att jag precis läst två statistikkurser på universitetet. Det är skrämmande hur man kan dribbla bort folk genom att vrida och vända på siffrorna. Nu säger jag inte att det bara är de rödgröna som gör detta, Alliansen är nog inte inte heller helt oskyldiga. Det jag kan tycka är med allvarligt med de rödgrönas trixande med statistiska uppgifter är att de vänder sig till en ”lägre utbildad massa” för att generalisera lite. Men jag tror inte jag är helt fel ute. De framstår alltså som proffs på detta med siffror, och talar om hur mycket de som är i störst behöv av välfärden har förlorat. Skrämselpropaganda är ett effektivt vapen. Rädda människor panikröstar, och ser inte helheten.

Diskussion
Det har väl inte undgått någon att jag sympatiserar mer med Alliansen än de rödgröna. Jag har faktiskt inte så mycket emot Socialdemokraterna. Tycker de är rätt vettiga även om de lite väl ofta ska in och dalta med människor. Det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som gör det helt omöjligt för mig att lägga en röst på sossarna. En röst på sossarna  hjälper även dessa två skitpartier att styra och ställa.

Alliansen ser på Sverige som ett företag och inte en välgörenhets-organisation. Receptet på allas välbefinnande och trygghet är inte bara högre skatter. Det går inte att beskatta t.ex. företag mer och mer för att man ska kunna ge nya vallöften. När skatten till slut blir för hög kollapsar hela systemet, och vad finns det för trygghet i det?

Den gröna skatteväxlingen som Miljöpartiet talar så varmt om ger ingen långsiktigt lägre skatter på de områden som får sänkt skatt. När omställningen är gjord kommer de företag och privatpersoner (t.ex. bilister) som betalar extra hög skatt vara så få att staten inte kan leva på dessa skatteintäkter. Då måste man börja beskatta saker som inte alls påstås vara skadliga för miljön. Elskatten kommer med största säkerhet höjas ordentligt för att kompensera de minskade skatteintäkterna från bensin/diesel om bilparken ställs om till enbart elbilar. Då drabbas alla, vare sig man har bil eller inte, för vem kontrollerar vad elen ska användas till?

Jag tycker man så långt det är möjligt inte ska rösta på det alternativ man tror är bäst för en själv, utan på det man tror är bäst för Sverige. Men det är självklart svårt när alla människor innerst inne är egoister.

Svante Axelsson svamlar i Agenda

I Agenda svammlar Svante Axelsson på Svenska naturskyddsföreningen om IPCC:s tabbar och de ”pågående klimatförändringarna”. I programmet möter han Maggie Tauersköld som skriver på den intressanta bloggen Theclimatescam.se (som jag tidigare talat gott om). Han verkar väldigt osäker på vad han ska säga och  snubblar på orden hela tiden.

 

Vill dessutom tipsa om ett annat bra klipp med Maggie Tauersköld där hon föreläser på Engelsbergs bruk.

Del 1: 

 

Del 2:

Klimathotet kan vara överdrivet

Precis samma rubrik använder konstigt nog den annars så ”klimatvinklade” tidningen Aftonbladet idag. Det är bra att även Aftonbladet kan skriva något nyanserat om detta ämne, istället för att som vanligt pumpa ut skräckpropaganda om jordens undergång. Denna nyhet är såklart ingen större överraskning för mig, som ändå tagit mig tid att försöka bilda mig en egen uppfattning om situationen, istället för att följa medias och politikernas budskap.

The Climatescam finns lite mer att läsa om detta, och här nedan hittar du länken till artikeln i Aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6560614.ab