Alliansen kopplar greppet om valsegern

Med några veckor kvar till valet visar den senaste opinionsmätningen jag tagit del av att Alliansen (50,5%) leder klart över de Rödgröna (44%). Det är särskilt trevliga siffror för mig eftersom jag i dagsläget verkar heja på det vinnande laget. Men det är inte bara för att det är det vinnande laget jag gillar dem mest, utan det är för att det är de enda som kommer kunna fatta bra beslut för Sverige. De Rödgröna domineras fortfarande av Socialdemokraterna, tack och lov. De har dock fått starkt sällskap av kommunisttomtarna i Vänsterpartiet och fjällrävenfältbiologerna i Miljöpartiet. Dessa två stödpartier består dels av människor som tycker att det fria företagandet ska begränsas, men också av människor som värderar några skalbaggars liv högre än en sjundeklassares.

Också bland webbfolk verkar Alliansen vara det självklara valet. Denna omröstning på WN, som man dock får ta med en nypa salt rent statistiskt, talar sitt tydliga språk.

En röst på Alliansen kommer inte innebära en nedmontering av välfärden. En röst på Alliansen kommer inte göra att Jorden blir en tryckkokare fylld med växthugaser. En röst på Alliansen kommer göra det mer attraktivt att investera i Sverige. Dessa ökade investeringar kommer generera en del av de extra skatteintäkter som behövs för att välfärden ska kunna bibehållas.

Vänsterns (de Rödgrönas) lösning i tider av arbetslöshet tycks vara att anställa fler inom offentlig sektor. Det offentliga kommer alltså kosta mer utan att några nya pengar kommer in i systemet. En offentliganställd bidrar inte med några skatteintäkter alls. De får sin lön som inkomstbeskattats, d.v.s. 30% rabatt på bruttolönen för staten. En del av nettolönen återgår till staten i form av momsintäkter. Men allt som kommer tillbaka i form av skatter är ju statens pengar från första början. Alltså tillför inte offentliganställda några skatteintäkter.

Självklart behövs det en offentlig sektor som sysslar med samhällsnyttiga saker som skola,  sjukvård, polis, räddningstjänst, försvar m.m. Men att försöka styra arbetslösheten med det offentliga tror jag är helt fel väg att gå. Det snyggar bara till siffrorna, och det är ju de Rödgröna bra på som ni vet.

Miljöpartiet har tryckt upp affischer med budskapet ”Modernisera Sverige” trots att de uttryckligen sagt att mänskligheten inte kan fortsätta den industriella och teknologiska utvecklingen i samma takt. De vill  ju faktiskt ta Sverige tillbaka i tiden. Vi ska tillbaka till en tid utan konstgödsel och storjordbruk, till en tid då människor svalt om det kom för mycket regn under maj månad. Stora delar av Miljöpartiet vill att alla ska vara självförsörjande vilket kommer minska konsumtionen och inkomstskatteintäkterna drastiskt. Som alla vet så krävs det skatteintäkter för att bota cancer och andra svåra sjukdomar. Ska då dessa självförsörjda människor som knappt betalar någon skatt alls ha rätt till den ”gemensamma sjukvården”?

2 kommentarer

  1. Det där var väl bland de mest korkade och insiktslösa inläggen någonsin? Miljöpartiet, liksom samtliga andra partier (!), vill att Sverige ska vara ett samhälle som satsar på ny teknologi. Förmodligen handlar det om okunskap från din sida. Det är fullt möjligt att driva storjordbruk miljövänligt och modern genteknik har redan använts i stor utsträckning för att minska användningen av konstgödsel i jordbruket.

  2. De delar säkert viljan att göra samhället bättre, eller så vill de komma till makten genom att skrämma upp människor om något framtida hot som de inte har några som helst belägg för. Jag tror makten är mer lockande än samhällsbyggandet för många miljöpartister.

    Miljöpartiet verkar ju inte vara särskilt förtjusta i GMO, utan ”förordar istället en total övergång till ett ekologiskt lantbruk där man inte använder några gifter överhuvudtaget”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *