Vulkanerna är våra största miljöbovar

Jag vill ”puffa” lite för Aschbergs gamla artikel och intervju med Sven Laufeld angående vulkanernas enorma utsläpp av växthusgaser. Denna ”arkivsida” på Aftonbladet är fruktansvärt trögladdad, så ha tålamod och låt den laddas klart.

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9907/24/aschberg.html

Här följer några intressanta siffror om vulkanen Etna i Italien. Även då det inte pågår några utbrott, så släpper Etna varje år genom toppkratern och mängder av hål och sprickor på sluttningarna lugnt och stilla ut:
13 miljoner ton koldioxid
1,5 miljoner ton svaveldioxid
100 000 ton svavelväte
110 000 ton klorväte
5 500 ton fluorväte

Sveriges samtliga föroreningskällor; motorfordon, fatyg, värmepannor och kolkraftverk producerar 550 ton svaveldioxid per dygn. Enbart vulkanen Etna släpper dagligen ut närmare 4 000 ton av samma gas. Som bekant är Etna inte den enda vulkanen vi har på jorden, det finns ca: 500 andra stora aktiva vulkaner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *