De rödgrönas tolkning av statistik

För en gång skull valde jag att knappa in aftonbladet.se i webbläsaren för att uppdatera mig lite om läget  i Sverige och världen. Vanligtvis sker detta informationsintag med hjälp av TV-nyheter och lokaltidning. Jag hittade en intressant artikel om att den ”rödgröna oppositionen” har lite problem att tolka och förmedla statistik. De har antagligen kompetent folk som kan förklara siffrorna för dem, men vad hjälper det när man till varje pris måste hitta brister hos den nuvarande regeringen?

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver de (M. Sahlin,  P. Eriksson, M. Wetterstrand och L. Ohly) att det har försvunnit 25 000 tjänster inom den offentliga sektorn mellan 2008 och 2009. De uttrycker sig till och med med orden ”den gemensamma välfärden”, antagligen för att poängtera att DU har fallit offer för sämre service.

De rödgröna hänvisar till Statistiska centralbyråns arbetskrafts-undersökningar för fjärde kvartalet 2008, och jämför sedan denna med motsvarande undersökning för 2009. Statistiken visar visserligen att antalet kommunanställda minskade med ungefär 30 000 personer mellan 2008 och 2009. Av dessa var runt 16 000 fasta tjänster.

Statistiska Centralbyråns statistiker säger dock att det är svårt att dra slutsatsen att de tjänsterna faktiskt har försvunnit från välfärdssystemet. Detta eftersom siffrorna inte tar hänsyn till om tjänsterna flyttats till privat sektor. Precis detta visar annan statistik från SCB, många av jobben har alltså flyttats till privata arbetsgivare inom vård, skola och omsorg. Mellan 2008 och 2009 ökade kommunernas och landstingens upphandlingar av privata välfärdstjänster med 9 miljarder kronor. Detta uppskattar SCB täcker ca: 13 000 tjänster, som därmed finns kvar inom välfärdssektorn. Statistik från SCB visar också att antalet tjänster inom de privata välfärdsföretagen stadigt har ökat från 129 997 anställda 2006 till 160 862 anställda 2009.

En annan faktor de rödgröna, enligt SCB och SKL, inte tar hänsyn till är att antalet sjukskrivningar minskade inom offentlig sektor mellan 2008 och 2009. Det innebär att många av de jobb som de rödgröna räknar som ”försvunna” utgörs av tillfälliga anställningar. I takt med att de sjukskrivna återkommer till sina arbetsplatser kan man anta att de jobben ändå skulle ha försvunnit.

Det är passande att jag precis läst två statistikkurser på universitetet. Det är skrämmande hur man kan dribbla bort folk genom att vrida och vända på siffrorna. Nu säger jag inte att det bara är de rödgröna som gör detta, Alliansen är nog inte inte heller helt oskyldiga. Det jag kan tycka är med allvarligt med de rödgrönas trixande med statistiska uppgifter är att de vänder sig till en ”lägre utbildad massa” för att generalisera lite. Men jag tror inte jag är helt fel ute. De framstår alltså som proffs på detta med siffror, och talar om hur mycket de som är i störst behöv av välfärden har förlorat. Skrämselpropaganda är ett effektivt vapen. Rädda människor panikröstar, och ser inte helheten.

Diskussion
Det har väl inte undgått någon att jag sympatiserar mer med Alliansen än de rödgröna. Jag har faktiskt inte så mycket emot Socialdemokraterna. Tycker de är rätt vettiga även om de lite väl ofta ska in och dalta med människor. Det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som gör det helt omöjligt för mig att lägga en röst på sossarna. En röst på sossarna  hjälper även dessa två skitpartier att styra och ställa.

Alliansen ser på Sverige som ett företag och inte en välgörenhets-organisation. Receptet på allas välbefinnande och trygghet är inte bara högre skatter. Det går inte att beskatta t.ex. företag mer och mer för att man ska kunna ge nya vallöften. När skatten till slut blir för hög kollapsar hela systemet, och vad finns det för trygghet i det?

Den gröna skatteväxlingen som Miljöpartiet talar så varmt om ger ingen långsiktigt lägre skatter på de områden som får sänkt skatt. När omställningen är gjord kommer de företag och privatpersoner (t.ex. bilister) som betalar extra hög skatt vara så få att staten inte kan leva på dessa skatteintäkter. Då måste man börja beskatta saker som inte alls påstås vara skadliga för miljön. Elskatten kommer med största säkerhet höjas ordentligt för att kompensera de minskade skatteintäkterna från bensin/diesel om bilparken ställs om till enbart elbilar. Då drabbas alla, vare sig man har bil eller inte, för vem kontrollerar vad elen ska användas till?

Jag tycker man så långt det är möjligt inte ska rösta på det alternativ man tror är bäst för en själv, utan på det man tror är bäst för Sverige. Men det är självklart svårt när alla människor innerst inne är egoister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *