Databaser och datamodellering

Fick precis besked om att jag klarat laboration 1 i kursen Databaser och datamodellering. Ett skönt besked som kommer ge mig motivation att jobba på för fullt med laboration 2 som ska vara inlämnad senast på söndag kväll. Utöver dessa labbar kommer jag skriva tenta på fredag nästa vecka. Jag är lite oroad över den, men tror ändå det kommer gå bra.

Laborationen jag fick godkänt på gick ut på att skapa ett ER-diagram utifrån en intervju med ett naturhistoriskt museum i Australien. De ville ha en databas som kunde hantera bl.a. anställda, utställningsobjekt, och böcker. Databasen skulle även kunna hantera utlåning av utställningsobjekt och böcker till de anställda. det var därför nödvändigt att i ER-diagrammet visa flera olika tabeller. En för de anställda, en var för böcker och objekt, samt tabeller som sköter relationen mellan anställda och böcker/objekt. Man kan kalla dem ”utlåningstabeller” då de innehåller information om utlåningsdatum m.m. samt tar in värden från både anställda och bok/objekt-tabellerna.

Laboration 2 som jag håller på med nu går ut på att skapa databasen som man modellerat i första laborationen. Jag ska alltså skapa tabellerna och kolumnerna som behövs i dessa. Därutöver ska jag med hjälp av SQL-satser skapa de nödvändiga relationerna som krävs för att t.ex. hantera ett boklån och se vem som lånat vad. (tror jag… bristfällig koll)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *