Glaciären smälter!

Hittade ett gammalt utkast som kan vara värt lite publicitet. Det handlar om vulkanutbrottet som bildade den omtalade ”vulkanaskan”, senare benämnt ”askmolnet”.

Denna gång larmet kom var det dock inte den globala uppvärmningen (eller mänskligheten) som blev syndabock. Vulkanutbrottet på Island under söndagen inträffade i en glaciär. Den heta lavan gör att glaciären smälter och man befarar att områden kommer drabbas av översvämningar. Miljöpartiet som vanligtvis tjatar om de hotade glaciärerna är förvånansvärt tysta, men det är klart, något som är naturligt kan ju inte vara skadligt. Så resonerar ju haschtomtarna också, och de har väl rätt?

Jag har diskuterat vulkanernas påverkan på miljön här tidigare.  För att fräscha upp minnet kan jag meddela att Etna i Italien varje år gasar ut dessa enorma mängder av olika ämnen, trots att det inte sker några utbrott. Hur betydelsefulla är då människans utsläpp egentligen?

13 miljoner ton koldioxid
1,5 miljoner ton svaveldioxid
100 000 ton svavelväte
110 000 ton klorväte
5 500 ton fluorväte
Och en hel del annat som målarfärg inte får innehålla…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *