Kärringväldet inom äldrevården

KärringväldetI dagarna kom ny skrämmande statistik som visar att män har allt svårare att få jobb inom traditionellt kvinnodominerade yrken. En särskilt utsatt grupp är de män som vill arbeta på något av landets äldreboenden. Där är det kvinnorna som dikterar villkoren. Ofta får männen nöja sig med vaktmästartjänster, medan kvinnorna får de eftertraktade vårdjobben. Även på chefsnivå är äldrevården kvinnodominerad och även välutbildade män stängs systematiskt ute från högre positioner.

På många äldreboenden är det också vanligt att kvinnor diskuterar män på ett nedvärderande sätt. Vid ett flertal tillfällen har de få manliga kollegorna fått höra att män är lata, både i hemmet och på arbetsplatsen. De manliga kollegorna vågar sällan säga ifrån eftersom de är oroliga för att det skulle förvärra situationen. Endel är till och med rädda för att förlora sin anställning om de ifrågasätter den tuffa jargongen.

Så här kan vi inte ha det i Sverige på tvåtusentalet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *