Miljövinst eller pengavinst?

Med en hög skatt på bensin vill politiker minska svenskarnas bilåkande. Sedan tidigt 80-tal har miljön på olika sätt använts som argument för en hög skatt på detta viktiga drivmedel. Då, under 80-talet, var det försurade skogar som gjorde att politikerna kände sig tvungna att höja skatten för att minska bilåkandet. Allteftersom katalysatorer blev allt vanligare minskade utsläppen av skogförsurande ämnen och tungmetaller. Då kunde man väl förvänta sig att skatten skulle sänkas eftersom miljöskadan minskade?

Nejdå, politikerna hade redan vant sig vid de extra skattekronorna och var nu tvungna att hitta en annan trovärdig anledning till bibehållen eller höjd skatt på bensin. Lösningen på deras problem kom i början av 2000-talet då FN:s klimatpanel utsåg koldioxid till den värsta gasen som någonsin existerat. Som tur var, för politikerna, är detta en gas som produceras bl.a. vid förbränning av bensin. Nu kunde man tåga vidare och till och med höja skatten på bensin med motovieringen att det behövs för att rädda Jorden från undergång.

Med ett bensinpris på 15 kr per liter går 8,65 kr oavkortat till statens kassakista. Utan skatt är bensinpriset 6,35 kr. På detta läggs sedan en särskild bensinskatt och miljöskatt. Därefter lägger man på en 25-procentig moms. Vi betalar m.a.o. skatt på skatt när det kommer till bensin. Använd Jets bensinskattekalkylator

På sajten bensinskatteuppror.se hittar du mycket information om varför bensinpriset är som det är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *