Fler kan tänka sig diktatur i Sverige

En undersökning från Göreborgs universitet har visat att var fjärde person i åldern 18-29 inte tycker det är så viktigt att Sverige är en demokrati. Nästan var tredje tycker det vore mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare.

DiktaturUndersökningen har kommit fram till att skolans avreglering ligger bakom denna utveckling. Jag kan hålla med om skolans roll, men tror inte riktigt på att orsaken är utslagning och sämre utbildning. Jag tror det beror på att skolan inte längre används som en institution för demokratipropaganda. Att demokrati måste läras ut är ju självklart. Precis som andra ideologier (nazism, kommunism, religiös fundamentalism) måste läras ut så måste även demokrati stå med i läroplanen. Alla styrelsesätt har ett intresse av att tala om hur bra det är. Det gäller att inpränta den egna ideologins överlägsenhet i unga människor så att de senare i livet kan bli ambassadörer och föra de rätta kunskaperna vidare.

Det är svårt att intala en övertygad demokrat om demokratins nackdelar och brister, precis som det är svårt att övertyga en fundamentalist om att inte i detalj tolka det Gud sagt genom sina profeter. Den som är inskolad i en ideologi kommer med största sannolikhet vara den trogen till döden, om inte ideologin starkt skadar individens förtroende. Det räcker att gå till Sovjetunionen och de gamla rävarna som levt större delen av livet under kommunism. Eller att titta på Italiens 70-plussare som än idag vallfärdar till Mussolinis grav. De är skolade i ett annat system och är ofta det systemet troget in i döden. De har i unga år lärt sig att det är rätt…

Skolan må vara problemet som undersökningen säger, men jag tror som sagt att det handlar mer om hur demokrati lärs ut än att det skulle ha att göra med utslagning och stämpling av individer att göra. Man kan också titta på hur skoldagen inleds med Pledge of Allegiance i många av USA:s skolor.

I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

Trots den utslagning och fattigdom som finns i USA är alla inpräntade med budskapet att USA är det bästa landet i världen. Där kan vi snacka om att lyckas lära ut demokrati och patriotism från tidig ålder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *