Global uppvärmning, människans fel?

Det har blivit många inlägg om klimathysterin här på sistone. Det beror på att jag är så trött på den vinklade bild som ges i media. Istället för journalisterna gör sitt jobb, att ifrågasätta och peka ut felaktigheter, så råder nu en stark konsensus inom journalistkåren. ifrågasättandet av forskningen har aldrig fått fäste, istället ligger fokus på att ifrågasätta om politikerna gör tillräckligt för att lösa ett ”problem” som vi inte ens vet är skapat av oss. Forskningsresurser och pengar borde läggas på att anpassa oss till eventuella fortsatta temperaturökningar istället för att utveckla nya drivmedel under gigantiska subventioner. Mänsklig skuld till global uppvärmning inte bevisad. Forskningen bör fortsätta på detta område, men då med målet att få fram sanningen genom att även försöka motbevisa sina tidigare resultat, och då erkänna att de inte stämde.

IPCC:s tredje rapport i denna fråga dominerades av den s.k. ”hockeyklubbkurvan” som visar konstanta temperaturer från vikingatiden fram till industrialismen. Sedan i ett enda knyck stegrar temeperaturen uppåt fram till nutid. Vi har matats med den i media sedan den skapades, men nu har den mystiskt försvunnit ur fjärde rapporten. Detta eftersom man insett att den är felaktig. Den hänger dock fortfarande på en framträdande plats på Naturhistoriska Riksmuseets utställning om ”Klimatet” eftersom de är måna om att lära ut ”sanningen”.

Dessa rapporter som FN:s klimatpanel släpper titt som tätt har flera andra trovärdighetsproblem. T.ex så är den senaste rapportens sammanfattning skriven av regeringstjänstemän från 154 länder. Personer som inte är mer insatta i forskningen än det som sägs i media, och det vet vi ju alla hur det låter. Dessutom nämns att 2500 vetenskapsmän ställer sig bakom rapporten, vilket inte är fallet. Många av dessa forskare har inte ens läst, och blivit tillfrågade om de ställer sig bakom dessa rapporter. Det har framkommit vid flera tillfällen men inte belysts mycket i media. Det finns dessutom många forskare inom detta område, eller mycket närliggande områden som ifrågasätter den bild som visas i media och av den sååkallade ”samlade forskarkåren”. Här är en lista över vetenskapsmän som inte anser det bevisat att klimatförändringarna orsakas av människan.

Jag är inte en person som vanligtvis tror på varenda konspirationsteori som dyker upp. Tvärt om, jag ställer mig mycket skeptisk till många av dessa. I fallet med klimathysterin tror jag dock inte att konspiratorerna är politiker, utan snarare makt- occh anslagsivrande forskargrupper. Politikerna började prata om, och ”agera” först när media lyckats pressa in budskapet i de större väljarskarorna. Det har blivit nödvändigt att som politiskt parti ha en övertygande handlingsplan för hur vi ska skära ner på våra utsläpp av den livsnödvändiga gasen Koldioxid. Folkpartiet har t.o.m. släppt en rapport om hur vi ska bekämpa växthuseffekten, det fenomen som gör det möjligt för oss att leva på jorden. Koldioxid tillsammans med Syre är nödvändiga för livet på jorden. Koldioxidhalten i luften är dessutom så liten att den inte ens mäts i hela procent.

KTH:s klimatdebatt 2006
Unstoppable Climate Warming: Every 1,500 Years

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *